Arti Marziali – Ju-jitsu

Arti Marziali – Ju-jitsu

Elenco Tecnici Arti Marziali – Ju-jitsu

 • alessandro ponte
  • Ju-jitsu * - Istruttore
 • fabio rossi
  • Ju-jitsu * - Istruttore
 • fabio rabolli
  • Ju-jitsu * - Istruttore
 • walter cangini
  • Ju-jitsu * - Istruttore
 • alberto costanzo
  • Taolu; Sanshou * - Maestro Wushu Kung Fu E Sanshou Cintura Nera 4° Chieh
  • Ju-jitsu * - Istruttore