Arti Marziali – Ju-jitsu

Arti Marziali – Ju-jitsu

Elenco Tecnici Arti Marziali – Ju-jitsu

 • massimiliano ferrero
  • Ju-Jitsu - ISTRUTTORE METODO ISRAELIANO
 • emanuele benedetto bagnato
  • Ju-Jitsu -
  • Ju-Jitsu -
 • lorenzo sala
  • Ju-Jitsu - ISTRUTTORE
  • Ju-Jitsu -
 • alberto franco angelo costanzo
  • Ju-Jitsu - ISTRUTTORE
  • Taolu; Sanshou - MAESTRO WUSHU KUNG FU E SANSHOU CINTURA NERA 4° CHIEH
 • alessandro fontana
  • Ju-Jitsu -