Arti Marziali – Ju-jitsu

Arti Marziali – Ju-jitsu

Elenco Tecnici Arti Marziali – Ju-jitsu

 • claudio casati
  • Ju-Jitsu - ISTRUTTORE 1° LIVELLO
 • maurizio germano
  • Ju-Jitsu - MAESTRO
  • Scherma storica - MAESTRO
 • andrea balestro
  • Ju-Jitsu - ISTRUTTORE PRIMO LIVELLO
 • marco lisco
  • Karate - ISTRUTTORE 1° LIVELLO
  • Ju-Jitsu - ISTRUTTORE 1° LIVELLO METODO ISRAELIANO
 • maurizio castrucci
  • Ju-Jitsu - ALLENATORE
  • Ju-Jitsu - 1° DAN