ELENCO TECNICI

 • alberto costanzo
  • Taolu; Sanshou * - Maestro Wushu Kung Fu E Sanshou Cintura Nera 4° Chieh
  • Ju-jitsu * - Istruttore
 • alessandro ponte
  • Ju-jitsu * - Istruttore
 • fabio rabolli
  • Ju-jitsu * - Istruttore
 • fabio rossi
  • Ju-jitsu * - Istruttore
 • riccardo badino
  • Tiro A Segno * - Istruttore 1° Livello
 • walter cangini
  • Ju-jitsu * - Istruttore