Arti Marziali – Karate

Arti Marziali – Karate

Elenco Tecnici Arti Marziali – Karate

 • livio de lorenzi
  • KARATE - UFFICIALE DI GARA KARATE - ARBITRO
  • KARATE - UFFICIALE DI GARA - ARBITRO
  • Karate - UFFICIALE DI GARA - ARBITRO
  • Karate -
 • ottorino truccolo
  • Karate - Maestro sesto dan
  • KARATE - UFFICIALE DI GARA KARATE - ARBITRO
  • KARATE - UFFICIALE DI GARA - ARBITRO
  • Karate - UFFICIALE DI GARA - ARBITRO
 • stefano quattro
  • Karate - MAESTRO
  • Ju-Jitsu - ISTRUTTORE AIKI JU JITSU DAITO RYU III° DAN
  • Karate -
 • cristian lovati
  • Karate - ISTRUTTORE
  • Karate -
 • andrea masini
  • KARATE - 3° DAN
  • KARATE - ISTRUTTORE 1° LIVELLO